ARAMIZDALAR 

Başlangıç

Üçlemenin ilk kitabı

ÖNSÖZ

Adem ile Havva yasak meyveyi yiyince ceza olarak cennetten kovulup dünyada farklı yerlere gönderildiler, yıllar sonra tekrar bir araya geldiklerinde Tanrı onlara çocuk sahibi olmalarını buyurdu. Her doğumda bir erkek bir kız çocuk dünyaya gelecekti ve bu yirmi çift doğana kadar devam edecekti. İlk doğan ikiz sonra doğan ikizle çapraz olarak evlenecek, böylelikle dünya nüfusu çoğalacaktı. Tanrı, yalnızca Adem ve Havva'nın çocukları için, kendi ikizleriyle olmamak kaydıyla bir sonraki batında doğan kardeşleriyle evlenip çocuk sahibi olmaları durumunda genetik bir sorun meydana gelmesini engelledi.

Havva ilk olarak Kabil ve Aklimâ'yı dünyaya getirdi. Onlardan sonra da Habil ve Lebudâ doğdu. Büyüyüp evlilik çağına geldiklerinde, Kabil Lebudâ ile evlenmek istemedi, çünkü Habil ile evlenmesi gereken kendi ikizi daha güzeldi. Bunun üzerine Habil ve Kabil Tanrı'ya adaklar sundu. Habil'inki kabul edilip kendisinin ki edilmeyince Kabil'in kıskançlıktan gözü döndü ve kardeşini öldürdü. Artık ailesinin yanında kalamayacağından kız kardeşi Aklimâ'yı da alarak uzak diyarlara gitti. Orada Adem'in kontrolünden uzak yeni bir nesil dünyaya yayıldı.

Bu neslin büyük bir bölümü değişik kıyımlarla ve yıkımlarla, Nuh tufanı da buna dahil, Tanrı tarafından yok edildi. Ama az da olsa bir kısmı günümüze kadar yaşamaya devam etti. İlk atalarından beri genlerinde deformasyon taşıyan Kabil'in torunları sonunda insanlıktan iyice çıkıp Nohollere dönüştüler. Kendi aralarında farklılık gösterseler de ortak özellikleri, fazla akıllı olmamaları, gün ışığına aşırı duyarlı gözleri, kan ve çiğ etle beslenmeleridir. Bunun yanı sıra çok güçlü, hızlı olup koku alma yetenekleri çok gelişmiştir.

Kabil'in Habil'i öldürmesinden sonra Adem, yüz otuz yaşındayken üçüncü oğlu Seth doğdu. Dokuz yüz otuz yaşına kadar yaşayıp pek çok kızı ve oğlu olan babası gibi Seth de uzun bir hayat yaşayıp dokuz yüz on iki yaşında ölene kadar otuz üç erkek, yirmi üç kız evlat sahibi oldu. Ölümünden önce Adem, oğlu Seth'e bazı gizli bilgiler verdi. Nuh'un da torunlarından biri olduğu Seth'in nesli diğerlerine göre çok daha uzun yaşayıp, Noholleri yenip insanları korumak için çeşitli güçlere sahip oldular. Fakat bu güçlerden insanlara bahsetmek yasaktı. Seth'in torunları dünyanın her yerine dağılıp klanlar oluşturdular ve günümüze kadar insanlarla fakat onlardan ayrı yaşadılar.

İşte hikayemiz o zamandan bu zamana dünyada bizlerin yanı sıra var olmaya devam eden bu nesilleri anlatmakta...

FOLLOW ME

  • Facebook Sosyal Simge
  • Instagram Sosyal Simge

© 2023 by Samanta Jonse. Proudly created with Wix.com